Tytuł artykułu: Oczyszczanie ścieków dowożonych w reaktorach sekwencyjnych SBR

Autorzy: SIWIEC, T.

Słowa kluczowe: oczyszczanie ścieków, reaktory SBR, ścieki dowożone

Streszczenie: Często budowa sieci kanalizacyjnych przeciąga się w czasie i oczyszczalnie pracują dość długo, tylko na ściekach dowożonych lub dopływających ze znaczącym udziałem dowożonych. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach dowożonych są dużo większe niż w ściekach dopływających. Eksploatacja, a szczególnie sterowanie procesem nie jest tak łatwe, gdyż ścieki dowożone z poszczególnych gospodarstw znacząco się różnią.W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pracy oczyszczalni w Niepruszewie z około 3 lat, podczas których oczyszczano tylko ścieki dowożone. Z zamieszczonych wyników analiz widać, że prawidłowe zaprojektowanie wszystkich elementów składowych, a więc odpowiedniej objętości przepompownię, właściwego reaktora SBR z urządzeniami do natleniania i mieszania oraz systemem sterowania, i prawidłowej eksploatacji pozwala na uzyskiwanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

Cytowanie w stylu APA: Siwiec, T. (2012). Oczyszczanie ścieków dowożonych w reaktorach sekwencyjnych SBR. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (4), 316-328.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Siwiec, 2012), następne powołania: (Siwiec, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Siwiec, Tadeusz. "Oczyszczanie ścieków dowożonych w reaktorach sekwencyjnych SBR." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 58 ser., vol. 21, nr 4, (2012): 316-328.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Siwiec 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Siwiec_2012_PNIKS, author={Siwiec, Tadeusz}, title={Oczyszczanie ścieków dowożonych w reaktorach sekwencyjnych SBR.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN58/A9/art9.pdf}, year={2012}, volume={21 (4)}, number={58}, pages={316-328}}

Pełny tekst PDF


Go Back